O nas

Działania Fundacji Wielkie Słońce opierają się głównie na realizacji celów Związku Wyznaniowego Wyznawcy Słońca. A są to m.in.

I. Działalność edukacyjna i szkoleniowa realizowana poprzez cykl szkoleń dydaktycznych, kółek zainteresowań oraz warsztatów proekologicznych z wykorzystaniem różnych materiałów i technik.

           

  1. Przykłady realizowanych kółek zainteresowań:
  • fotograficzno – filmowe: poznawanie technik i sprzętu, realizacja projektów, archiwizacja przedsięwzięć Fundacji Wielkie Słońce, organizacja wystaw i plenerów.
  • graficzne: nauka programów graficznych, obsługa graficzna Fundacji Wielkie Słońce, projektowanie i obsługa stron internetowych;
  • kulturalno – artystyczne: zrzeszające zarówno artystów jak i osoby zafascynowanych szeroko pojętą kulturą i sztuką;
  • naukowe: realizujące konkretne projekty naukowe wpływające na ochronę środowiska;
  • historyczno – eksploracyjne: kółko dla fanatyków historii. Wspólne eksploracje i  badania historyczne na terenie Dolnego Śląska i nie tylko;
  1. Workshop’y dla dzieci:
  • GLINOLEPIENIE - glina, woda, podstawka, gładziki. Celem uczestnika jest ulepienie  dowolnej formy. Mogą to być tabliczki z napisami, kształtami, lub trójwymiarowe rzeźby, np. smoki, gębole, serce, kubek.
  • GIPSOMALOWANIE - regips A4 lub A5, nałożone struktury gipsowe, farby akrylowe. Twórca wydobywa z kształtów nowe możliwości kreacji plastycznej.
  • ZŁOTE JAJA- kamienie wielkości jajka kurzego, złote farby akrylowe, tubki porcelan-linear. Tworzone są nowe kamieniokształty.
  • SZKLANKOLOWANKA- szklanka, farby do szła, oraz złote i srebrne akryle. Twórca maluje szklankę w dowolny sposób, z uwzględnieniem technicznych możliwości materiału.
  • MASKARADA- twórca na gotowych odlewach gipsowych twarzy, nalepia mokrą glinę, lub gips, tworząc zupełnie nową twarz, kształtując ją na płaskorzeźbę
  • FOTODRAPANKO W PEŁNI- na czarnym zdjęciu, na którym  wywołany jest księżyc w pełni, twórcy wydrapują do niego krajobraz.
  • MALOWANIE ŚWIATŁEM - Warsztaty fotograficzne, ukazujące możliwości techniczne aparatu fotograficznego i funkcji długiego czasu naświetlania. 

           

  1. Przykładowe tematy realizowanych szkoleń:
  • obsługa komputera;
  • obsługa urządzeń sklepowych;
  • umiejętności handlowe takie jak: profesjonalne techniki sprzedaży, obsługa klienta, zarządzanie zespołem sprzedażowym, negocjacje handlowe, sprzedaż telefoniczna;
  • szkolenia językowe
  • opiekun osób starszych;
  • budowa wizerunku osobistego;
  • szkolenia kształtujące umiejętności społeczne i osobiste;
  • szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego;
  • rekrutacja i selekcja pracowników;
  • szkolenia z zakresu przedsiębiorczości;
  • organizacja szkoleń wyjazdowych, eventów;
  • skuteczna komunikacja interpersonalna;
  • efektywna obsługa petenta urzędu z elementami radzenia sobie ze stresem;
  • zarządzanie sobą w czasie i skuteczne wyznaczanie celów;
  • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu;
  • trening motywacyjny;
  • rozwój efektywności osobistej;
  • pierwsza pomoc przedmedyczna;

            Szkolenia są realizowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego i są bezpłatne.

II. Działalność proekologiczną polegającą na ochronie przyrody oraz promującą zdrowy tryb życia w zgodzie z Naturą, przez warsztaty w zakresie zdrowego odżywiania, utrzymywania porządku w gospodarstwie domowym bez użycia chemii, segregację śmieci, sprzątanie dzikich wysypisk śmieci, a także wykorzystania energooszczędnych technologii oraz eko – budownictwa.

            Rodzaje działań:

  • GOTOWANKO- warsztaty kulinarne z wykorzystaniem przepisów kuchni wegetariańskiej i wegańskiej. Uczestnik będzie miał okazję nauczyć się gotować bez chemii, używając w tym celu naturalnych produktów i poznać tajniki zdrowego gotowania.
  • SPRZĄTANKO- warsztaty uczące technik sprzątania, z wykorzystaniem naturalnych produktów, np. soda, kwasek cytrynowy, olejki eteryczne, orzechy piorące. Warsztaty edukujące umiejętne segregowanie śmieci, pogłębiające świadomość problemu zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
  • DZIKIE SPRZĄTANKO - sprzątanie dzikich wysypisk śmieci przy współpracy z filmami utylizacyjnymi.
  • OSZCZĘDZANKO - wykłady z zaproszonymi gośćmi, na temat możliwości nowoczesnych technologii, naturalnego pozyskiwania energii, poprawiania wydajności energetycznej budynków oraz budowania obiektów z wykorzystaniem naturalnych surowców takich jak słoma, glina jako teoretyczne wprowadzenie do zajęć z zakresu Eko - budowanka.
  • EKO – BUDOWANKO – warsztaty praktyczne uczące naturalnych technik budowy domów takich jak Straw – Pale czy moduły słomiano – gliniane oraz tynkowania gliną. Warsztaty prowadzone przez ekspertów z OSBN i Fundacji COHABITAT.

 

III. Działalność kulturalna w postaci stałych spotkań sympatyków natury świętowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie, m.in. przesilenie i równonoce, pełnie księżyca, oraz chodzenie po ogniu i szałas potów.

            Rodzaje działań:

  • PRZESILENIA I RÓWNONOCE - świętowanie cyklów Natury, z  wykorzystaniem starych tradycji Kultu Solarnego;
  • WYPRAWY LUNARNE - nocne wycieczki, w trakcie pełni księżyca;
  • CHODZENIE PO OGNIU - akt przejścia boso po rozżarzonych węglach lub rozgrzanych kamieniach;
  • SZAŁASÓW POTÓW - ceremonialna sauna, w której zarówno ciało, umysł, jak i dusza poddają się oczyszczeniu.

 

  1. Działalność artystyczną, przez realizację fotograficzną i filmową.

            Rodzaje działań:

  • LUNA STUDIO - fotograficzne projekty artystyczne oraz społeczne kampanie reklamowe przy współpracy z artystami i organizacjami pożytku publicznego m.in. Stowarzyszeniem Kulturalnym Tylice 12, Jeleniogórskie  Towarzystwo Fotograficzne, Marcin Oliva Soto, Zygmunt Trylański, Radosław Pelisiak; prowadzenie kółka filmowo – fotograficznego;
  • SUNTIFKA - projekty filmowe o szerokiej tematyce realizowane przy współpracy z wieloma organizacjami i firmami z branży m.in. Bart-Studio, Szklarnia TV, Karkonosze PLAY, Takka Ona, Sulim Studio i wiele innych; prowadzenie kółka filmowo – fotograficznego.

 IV. Działalność społeczna poprzez pomoc zarówno niezamożnym i wykluczonym osobom jak i zwierzętom leśnym i bezdomnym.

  • KOC – DOG – doroczna akcja zbierania starych koców i kołder oraz żywności dla Jeleniogórskiego Schroniska Dla Zwierząt;
  • BAZA MATKA – zakłada budowę osady ekologicznych domów w których dach nad głową znajdą osoby wykluczone społecznie oraz samotne matki z dziećmi;
  • ŁYŻKA STRAWY – dożywianie osób głodnych;
  • SARENKA – zimowa akcja zbierania suchego pieczywa oraz odpadów spożywczych takich jak obierzyny warzyw i owoców a także transport w tereny leśne celem dokarmiania dzikiej zwierzyny;
  • SUN-SOCIAL – Organizacja pomocy dla osób jej potrzebujących .